• Zwroty i reklamacje

Reklamacje / Zwroty

W chwili odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. Jest to możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu należności.

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości paczki należy bezwzględnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, spisać protokół szkody, który powinien zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków. Następnie podpisany protokół należy przesłać do AZczesci.pl. Brak tego protokołu uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych lub braków w przesyłce.

Kupujący ponadto zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z AZczesci.pl pod nr telefonu podanym na stronie internetowej AZczesci.pl, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od momentu doręczenia przesyłki.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych i innych zastrzeżeń opisanych powyżej rozpatrywane będą tylko na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego w momencie odbioru przesyłki i potwierdzonego podpisem przedstawiciela firmy kurierskiej. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje u odbiorcy przesyłki.


Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.

Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest sprawny, nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem, nie nosi śladów użytkowania i pozostaje w oryginalnym opakowaniu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

Zwracany towar należy odesłać razem z Paragonem (fakturą) oraz oświadczeniem zwrotu, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu wraz z kartą gwarancyjną. Jeżeli wszystkie wymienione warunki zostaną spełnione AZczesci pl. gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z art.7 ust.3 zd.4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z powyższą Ustawą w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do AZczesci.pl na koszt odbiorcy ("za pobraniem").

W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numer 500 076 690, lub kontakt mailowy na adres: sklep@AZczesci.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do AZczesci.pl na koszt odbiorcy ("za pobraniem").

W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numery 34 34 300 43, 500 076 690, lub kontakt mailowy na adres: sklep@AZczesci.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury